TICAn rekisteröintikoodit

Tässä selvitetään, miten voit tietää, onko kissasi kelpoinen asetettavaksi näytteille TICA:n kissanäyttelyn mestaruusluokassa. Ohessa on myös opastus TICA:n rekisteröimiseen käyttämistä tasokoodeista.

TICA:n rotukissojen rekisteröintikoodit noudattavat muotoa: SBx KKPPVV 000, joista:

 • SBx on rekisteröinnin tasokoodi (katso taulukko)
 • KKPPVV on kissan syntymäaika (kuukausi/päivä/vuosi)
 • 000 kolminumeroinen järjestysnumero

Syntymäajan ja järjestysnumeron yhdistelmästä syntyy kissan ainutlaatuinen rekisteröintinumero.

Rekisteröintitasokoodit

Rekisteröintitasokoodeja käytetään määrittämään, voidaanko kissa asettaa näytteille mestaruusluokassa, tunnistamaan kissan esivanhempien syntyperä ja ilmoittamaan jos kissa on kahden eri rodun tuotos (risteymä).

Rekisteröintitasokoodin kolmas kirjain on jokin seuraavista kirjaimista:

 • T – (Traditional) – Perinteinen – vain saman rotuisia kissoja kolmen sukupolven laajuisessa sukutaulussa
 • V – (Variant) – Muunnos – Risteymiä rodun ulkopuolelta, mutta roturyhmän sisältä kolmen sukupolven laajuisessa sukutaulussa
 • P – (Permissible) – Sallittu – Risteymiä, jotka ovat rotua varten perustetun jalostusohjelman sallimia, rodun tai roturyhmän ulkopuolelta
 • N – (Non-Permissible) – Ei-sallittu – Risteymiä, jotka eivät ole rotua varten perustetun jalostusohjelman erikseen sallimia, rodun tai roturyhmän ulkopuolelta
 • S – (Species) – (Lajit) – Risteymiä muista lajeista kuin Felis catus / Felis domesticus. Tällaisia risteymiä voidaan käyttää perusjalostusohjelmissa, mutta ne katsotaan määritelmän mukaan ei-sallituiksi.

SB (Stud Book, kantakirja) rekisteröintitasokoodin kahtena ensimmäisenä kirjaimena merkitsee, ettei kissalla esiinny tuntemattomia, rekisteröimättömiä tai toisen rotuisia tai toiseen roturyhmään kuuluvia kissoja tavanomaisessa kolmen sukupolven sukutaulussa.

01, 02, 03 rekisteröintitasokoodin kahtena ensimmäisenä merkkinä ovat syntyperätietokoodeja:

 • 01 – kissalla on vähintään yksi tuntematon tai rekisteröimätön vanhempi
 • 02 – kissalla on vähintään yksi tuntematon tai rekisteröimätön isovanhempi
 • 03 – kissalla on vähintään yksi tuntematon tai rekisteröimätön isoisovanhempi

AO, BO, CO rekisteröintitasokoodin kahtena ensimmäisenä merkkinä ovat risteymätietokoodeja:

 • AO – kissa on kahden eri rodun tuotos
 • BO – kissalla on vähintään yksi isovanhemmista toisesta rodusta
 • CO – kissalla on vähintään yksi isoisovanhemmista toisesta rodusta

Syntyperätietokoodit ja risteymätietokoodit voidaan yhdistää (esim. A1P, C2P, B3P)

Seuraavasta taulukosta ilmenee, mitkä rodut ovat kelpoisia TICA:n mestaruusluokkaan ja liittyvät rekisteröintitasokoodit, jotka on hyväksytty kilpailuun kussakin kategoriassa, ovat toisella rivillä:

I-KATEGORIA
Vakiintuneet rodut
II-KATEGORIA
Luonnolliset rodut
III-KATEGORIA
Muunnos-/mutaatiorodut
IV-KATEGORIA
Risteymärodut
SBT (V) SBT(V), 01T(V), 02T(V), 03T(V) SBT (V)
AOP, BOP, COP
SBT (V)
AOP, BOP, COP
Sallittu risteytys:
Vain roturyhmän sisällä
Sallittu risteytys:
Vain roturyhmän sisällä,
tuntematon sallittu
Sallittu risteytys: Vain hyväksytyt rodut, ei tuntemattomuuksia (poikkeuksena tähdellä merkityt alla mainitut rodut )
Poikkeukset:
01T(V), 02T(V), 03T(V)
A1P, B1P, C1P
A2P, B2P, C2P
A3P, B3P, C3P
Sallitut risteytykset:
yksi vanhempi vanhemman rodusta,
kaksi vanhempaa vanhempien roduista,
ei tuntemattomuuksia
Abessinialainen
Amerikkalainen lyhytkarva
American Wirehair
Balineesi
Bengali
Pyhä Birma
Bombay
Burma
Egyptin Mau
Exotic lyhytkarva
Havana
Himalayan
Maine Coon
Itämainen pitkäkarva
Itämainen lyhytkarva
Persialainen
Pixiebob PK/LK
Ragdoll
Venäjänsininen
Siamilainen
Somali
Toyger
Amerikan bobtail PK/LK
Brittiläinen lyhytkarva Chartreux
Cymric
Japanin bobtail PK/LK
Korat
Manx
Norjan metsäkissa
Siberialainen
Singapura
Turkish Angora
Turkish Van
Thai
American Curl PK/LK*
Cornish Rex
Devon Rex
LaPerm PK/LK
Munchkin PK/LK
Nebelung*
Scottish Fold PK/LK*
Selkirk Rex PK/LK*
Sfinksi*
Ocicat
Peterbald
Snowshoe
Tonkineesi